MMMetropolitan


MMMETROPOLITAN #15 : The Game Bakers

mmmetropolitan logo game bakers

Rescòntre uèi ém’Emeric Thoa, co-fondator e director creatiu de l’estudio de juecs video Game Bakers.

Un reportagi de Camille Martel.

Retorn al la pagina de MMMetropolitan